‘มาร์ค’อัดรัฐขาดวินัยการเงินการคลัง โอนงบค้างท่อกลับไม่มีใครทำ เว้นสมัยจอมพลถนอม

Home / ‘มาร์ค’อัดรัฐขาดวินัยการเงินการคลัง โอนงบค้างท่อกลับไม่มีใครทำ เว้นสมัยจอมพลถนอม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ว่า ยังเป็นการจัดงบประมาณแบบขาดดุล คือรัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยกว่าใช้จ่ายเงิน ซึ่งหมายถึงจะต้องมีการกู้เงินเพิ่ม สำหรับงบประมาณกลางปีนั้น ถ้าจะต้องมีคำอธิบายมีเหตุผล เช่น เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ และที่สำคัญ คือ ต้องอธิบายด้วยว่างแหล่งเงิน รายได้จะมาจากไหน เช่น มาจากการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น เกินเป้า หรือจะเป็นเพราะว่าจำเป็นต้องกู้ยืมเพิ่มเติม เป็นต้น

 

นายอภิสิทธิ์กล่าวอีกว่า ในรัฐบาลนี้สิ่งหนึ่งซึ่งกระทบวินัยการเงินการคลังมาก ตนไม่สบายใจเลย คือ การไปอนุญาตว่าเงินใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ ตามงบประมาณ ถ้าเหลือแล้วสามารถโอนเข้ามาเป็นงบกลางได้ ซึ่งแทบจะไม่เคยทำกัน น่าจะมีรัฐบาลนี้กับรัฐบาลจอมพลถนอมที่เคยทำ ปกติถ้าใช้เงินไม่หมดจะต้องคืนคลังหรือโอนตามงบประมาณว่ามีค่าใช้จ่ายที่อื่นอะไร อย่างไร จะโอนข้ามหน่วยงานต้องออกเป็น พ.ร.บ.ด้วยซ้ำไป แต่รัฐบาลนี้กลับให้โอนเป็นงบกลาง กล่าวคือ โอนเข้าสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาเป็นหลัก ซึ่งตามหลักการปกติสภาจะต้องเป็นคนพิจารณา เหมือนกับเป็นการเอาเงินไปเติมสำหรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่จะอนุมัติ เนื่องจากส่วนใหญ่งบกลางจะเป็นงบฉุกเฉิน สำรอง สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะจัดตามงบประมาณปกติได้ เพราะว่าหลักการคือ ต้องให้ประชาชนรู้ว่าจะนำเงินไปใช้ทำอะไร

ขอบคุณ มติชนออนไลน์