“อนุพงษ์” เผย “บิ๊กตู่” ไม่ต้องการให้ใครหลอกประชาชนว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว

Home / “อนุพงษ์” เผย “บิ๊กตู่” ไม่ต้องการให้ใครหลอกประชาชนว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว

รมว.มหาดไทยมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้ อปท.ท้องที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ไม่ต้องการการเมืองเพี้ยนๆ ตีกันจิกัน แย่งชิงผลประโยชน์ ถึงขั้นหนีหัวซุกหัวซุน พลอยอาศัยต่างแดน ต้องการทำการเมือง ปลอดการซื้อเสียง “ฝัน”ได้คนดี คนเก่งในภาคการเมือง แนวคิดยุบรวม อปท.ไม่ต้องการเกิด”เตี้ยอุ้มค่อม”วันที่ 8 มิ.ย.60ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มอ. อ.หาดใหญ่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.) มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้มีผู้บริหารและสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 1,190 คน มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.สงขลาต้อนรับ

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่ากระทรวงฯแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติและนำไปใช้ จะต้องมีการปฏิรูป ต้องพัฒนาตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมรอบตัว ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและการเมือง รัฐบาลต้องการสร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกัน ในส่วนของบทบาทภารกิจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และท้องที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่าในยุค 4.0 อปท.อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีการปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องทำให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงเช่นกัน การแก้ปัญหาแบบเพี้ยนๆ ที่มีการช่วงชิงอำนาจ มีการจิตีกันไม่ได้อีกแล้ว รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ใช่นักการเมือง เพียงแต่มาทำการเมืองให้เป็นการเมืองที่มีคุณธรรม รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่าสังคมจะดีหรือไม่อยู่ที่ครอบครัว โรงเรียนและขุมชน ท้องถิ่นและท้องที่ต้องร่วมกันสร้างและสอนให้ประชาชนคิดเป็น โดยเฉพาะการเมือง เพราะการเมืองได้มาซึ่งอำนาจ ต้องปลอดคอรัปชั่น เก่งและดี การเมืองมาถูกต้อง ไม่ซื้อเสียง ไม่มีการถอนทุนคืน จะได้คนอยู่ในภาคเมืองเก่งและดี ประเทศจะเดินไปข้างหน้า

“คำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อของนายกฯนั้น นายกฯไม่ต้องการให้ใครมาหลอกประชาชน ว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว นายกฯไม่อยากเห็นการเมื่องเมื่อเลือกตั้งแล้ว ไม่มีการเข่นฆ่า แย่งชิงผลประโยชน์ แต่ต้องการให้การเลือกตั้ง ได้คนดี คนเก่ง เข้าสู่ภาคการเมืองมาก เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าแล้ว เกิดการความปรองดอง ไม่มีเหตุการณ์รบราฆ่าฟันกัน ตนยืนยันได้ว่าไม่ได้มีการสืบทอดอำนาจ”

พล.อ.อนุพงษ์กล่าว ตนอยากให้ อปท.ขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ความปรองดองจะเกิดขึ้น ตนและอีกหลายๆคนไม่อยากเห็นการรบราฆ่าฟัน จนคนบางคนบางกลุ่มต้องหนีหัวซุกหัวซุน ไปขออาศัยในต่างประเทศ ซึ่งกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกับบางประเทศแล้ว

ขอบคุณ มติชนออนไลน์