Archive for  November 2016

Home / November 2016
5 Posts

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ธปท.ให้ความสำคัญต่อการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า โดยให้ถือเป็นความลับที่สถาบันการเงินพึงรักษาและดูแลมิให้มีการเปิดเผยต่อผู้อื่นในทางที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และแนวนโยบายของ ธปท.คือ พ.ร.บ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ม.154-155 ห้ามมิให้บุคคลผู้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของลูกค้าโดยเหตุที่เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการหรือเป็นพนักงาน และเปิดเผยความลับนั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเข้ากรณียกเว้นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดี เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการให้สินเชื่อ เปิดเผยให้แก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน เป็นต้น สำหรับบทลงโทษตามความผิดนี้คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับMore Link

ตลาดเศียรช้างตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ได้นำวิถีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยามาผสมผสานกับความร่วมสมัยในเชิงศิลปะแห่งยุค และไอเดียใหม่ ๆ เพื่อผนวกรวมความเป็นไทยในรูปแบบเฉพาะตัวจนเป็นที่มาของ ตลาดเศียรช้าง ไทย ฮิป มาร์เก็ต สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็นในความสร้างสรรค์ศิลปะแบบไทยประยุกต์ รวมถึงร้านรวงที่เข้ามาสร้างสีสันในความฮิปด้วยคอนเซปที่แตกต่างกัน เช่นMore Link

แพทย์แนะป้องกันโรคปอดบวม แนะเลี่ยงเข้าไปอยู่ในที่คนแออัด ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ควรปิดปากเวลาไอ จาม สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ หน.สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ระบุเกิดจากการติดเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญคือ เชื้อนิวโมคอคคัส ส่วนเชื้อไวรัสที่สำคัญคือ เชื้อไข้หวัดใหญ่ คนกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยและอาจมีอาการรุนแรงและพบภาวะแทรกซ้อนได้บ่อย ได้แก่ เด็กอายุ 5 ขวบปีแรก คนวัย 50 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ เบาหวานตับ ปอด ไต ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฯลฯMore Link

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานประชุมหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (เจเอฟซีซีที) ว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังเศร้าโศก และภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรจะเป็น แต่รัฐบาลไทยก็จะไม่หยุดการพัฒนา และต้องหันมาเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศเป็นหลัก เพื่อประคองให้ทุกฝ่ายผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยกัน โดยยืนยันว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้าตามโรดแมพที่กำหนดไว้More Link

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!